Notimi uni pr sems

Sponsored High Speed Downloads
Notimi uni pr sems [Full Version]
3250 dl's @ 2376 KB/s
Notimi uni pr sems - Fast Download
7891 dl's @ 3490 KB/s
Notimi uni pr sems - Direct Download
3280 dl's @ 3165 KB/s
Related books
Sort by: Date Size Pages Reset
Sistemi Elektronik për Menaxhimin e punëve me Studentë (SEMS) Fax: +381-38-244187 Mail: notimi@uni-pr.edu Sistemi Elektronik për Menaxhimin e punëve ... (SEMS) UDHËZUESI PËR STUDENTËT MASTER PËR NXJERRJEN E
http://fim.uni-pr.edu/getattachment/lajmet/paraqitja-e-provimeve-online-permes-sems-per-stude/udhezuesi-per-studentet-master-per-nxjerrjen-e-pagesave-per-paraqitjen-e-provimeve-permes-sems-dhe-referentet.pdf.aspx
130 pages 1.11 MB 0     0 0
Sistemi Elektronik për Menaxhimin e Studentëve (SEMS) SEMS – Manuali për studentë 2 QASJA NË APLIKACION Për paraqitjen e provimeve duhet te qasemi ne linkun https://notimi.uni-pr.edu pastaj në Ueb aplikacion na ...
http://www.uni-pr.edu/getattachment/ballina/manuali_per_paraqitjen_e_provime-(1).pdf.aspx
5 pages 1.04 MB 0     0 0
Sistemi Elektronik për Menaxhimin e punëve me Studentë ... Fax: +381-38-244187 Mail: notimi@uni-pr.edu Sistemi Elektronik për Menaxhimin e punëve me Studentë (SEMS) MODULI I NOTIMIT (për Profesorët)
http://fshtaf.uni-pr.edu/getattachment/ballina/manuali-per-notim-permes-sems-per-profesore.pdf.aspx
0     0 0
fshtaf.uni-pr.edu Studenti duhet t' i paraqet provimet né SEMS pastaj te shtyp fletëpagesén, kété ... Always show pop-up from notimi.uni-pr.edu, qe ne te ardhmen te mos
http://fshtaf.uni-pr.edu/getattachment/ballina/manuali-per-paraqitje-te-provimeve-ne-sems-per-master.pdf.aspx
0     0 0
Sistemi Elektronik për Menaxhimin e Studentëve SEMS – Manuali për studentë 2 QASJA NË APLIKACION Për paraqitjen e provimeve duhet të qasemi ne linkun https://notimi.uni-pr.edu pastaj në Ueb aplikacion na ...
http://fim.uni-pr.edu/getattachment/ballina/manuali_per_paraqitjen_e_provime.pdf.aspx
0     0 0